nikava

آخرین اخبار در مورد آتش سوزی در مرکز شهر کربلای معلی

آتش سوزی در مرکز شهر کربلای معلی

آتش سوزی در مرکز شهر کربلای معلی به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، منابع رسانه ای عراق از وقوع آتش سوزی در یک انبار مواد غذایی در نزدیکی هتل «اللولوه» در منطقه «باب خان» در مرکز شهر کربلای معلی خبر دادند. در حال تکمیل... ...

آتش سوزی در مرکز شهر کربلای معلی

آتش سوزی در مرکز شهر کربلای معلی به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، منابع رسانه ای عراق از وقوع آتش سوزی در یک انبار مواد غذایی در نزدیکی هتل «اللولوه» در منطقه «باب خان» در مرکز شهر کربلای معلی خبر دادند. در حال تکمیل... ...

آتش سوزی در مرکز شهر کربلای معلی

آتش سوزی در مرکز شهر کربلای معلی به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، منابع رسانه ای عراق از وقوع آتش سوزی در یک انبار مواد غذایی در نزدیکی هتل «اللولوه» در منطقه «باب خان» در مرکز شهر کربلای معلی خبر دادند. در حال تکمیل... ...